Fakta om hasardspel

Hasardspel är känt sedan lång, lång tid tillbaka. Man har vid utgrävningar hittat olika redskap för spel som till exempel ett slags primitiva, tvåsidiga tärningar, vilket tyder på att hasardspel har roat människorna i årtusenden. Vinster har lockat och det har varit ett roligt tidsfördriv. Idag finns det hur mycket hasardspel som helst tillgängligt på nätet via alla onlinecasinon.

Historik

Genom historien har man funnit spår efter olika hasardspel som arkeologer tolkat som spel. Vår definition av hasardspel gäller inte mer än några hundra år bakåt i tiden. Så sent som på medeltiden hade man inte förstått att slumpen finns, utan man trodde i stället att en högre makt styrde allt här i världen. Kastade man en tvåsidig tärning så var det inte slumpen som gjorde att en viss sida kom upp utan det var i stället något gudomligt väsen.

Med hjälp av den tron kunde man låta det som vi vill kalla slumpen avgöra tvister om landområden eller bekräfta domslut om liv eller död. Den förste som började fundera seriöst om slumpens faktor var matematikern Blaise Pascal som under 1600-talet uppfann roulettehjulet för att studera olika utfall. Han ville se om det hade en viss spridning eller om någon högre makt kunde styra utfallet. Det tog lång tid innan hans uppfinning, roulettehjulet, blev ett verktyg för hasardspel.

I tidernas begynnelse

Man tror att tärningar och enklare spelkort har funnits i flera förhistoriska samhällen i mellanöstern och i Kina, men även i Sydeuropa under antiken. De hasardspel som finns idag, likartade över hela världen, har haft en utveckling på över hundra år eller mera innan de tagit den form de har nu.

Därför heter det hasardspel

Ordet hasard är franska och betyder mycket riktigt 'slump' eller 'tillfällighet' och syftar på att utfallet i ett hasardspel inte kan påverkas av spelaren. Spelar man hasardspel ger man sig ut på en riskabel resa och man får lita på att man har tur. Man kan därav förstå den felaktiga tolkningen av ordet då det engelska ordet hazard betyder 'risk' eller 'fara'. Allra troligast är att det har ett arabiskt ursprung i ordet azzar som betyder 'tärning'.

Hasardspel förbjuds

I mitten av 1800-talet började spel och dobbel att förbjudas i Europa och Amerika. Ett exempel var att Roulette förbjöds i Frankrike varför entreprenörerna och bröderna Blanc flyttade sin verksamhet till Monte Carlo och öppnade ett casino där. I övriga länder växte det upp svartklubbar i skumma lokaler där spelandet kunde fortgå. Skälet till förbuden var att många människor spelade bort pengar de inte hade råd att förlora.